תהליכי קבלת החלטות במצבים משבריים
שם הקורס : קבלת החלטות במצבי משבר
תת כותרת : ניהול וקבה"ח בתנאי משבר וחוסר וודאות בארגון
היקף הקורס : 7 שעות
תיאור הקורס : הכושר לקבל החלטות נכונות הינו למעשה אחד מן הכישורים החשובים ביותר שצריכים להיות למנהל. קבלת החלטות בארגון הינו תהליך שיטתי של זיהוי ופתרון בעיות, של שאילת שאלות וחיפוש תשובות. החלטות מתקבלות בדרך כלל בתנאים של חוסר ודאות. יום עיון זה, פותח צוהר ללימוד מגוון הטכניקות בהם ניתן לעשות שימוש כדי לשפר את יכולת קבלת ההחלטות בעולם של אי ודאות, שינויים ונסיבות שאינן ניתנות לשליטה.

קהל יעד : מנהלים, אנשי שיווק, אנשי מכירות, מנהלי תפעול, מנהי רכש
רקע מוקדם : אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
מטרת הקורס : להקנות כלים מעשיים יומיומיים לטיוב איכות קבלת ההחלטות בכלל ובתנאי משבר בפרט
תכני לימוד :
  • מודלים בקבלת החלטות (רציונאלי, ביורוקראטי-ארגוני, קוגניטיבי)
  • המודל המשברי בקבה"ח
  • מהו דחק? (לחץ, סטרס,קונפליקט)
  • "נורות אדומות" כאמצעי מסייע לאיתור מצבי דחק
  • קבלת החלטות בתנאי לחץ (והשגרה כמקור לחץ)
  • מכשולים פסיכולוגיים בדרך לקבלת החלטות
  • יישום: המפתח להצלחת קבלת ההחלטות
  • מלכודות בקבלת החלטות
  • מה עושים כשקבלת ההחלטות שגויה מעיקרה? דרכים לשיפור קבה"ח תוך כדי תהליך
  • חזרה